Phần mềm quản lý dự án, giao dịch BĐS - ATV Property

Mục tiêu của sản phẩm:

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về các dự án chung cư, bất động sản đầy đủ nhất;
  • Hệ thống quản lý giao dịch bất động sản Online và Offline. Chăm sóc khách hàng, đem lại tiện ích cho khách hàng từ khi tìm hiểu căn hộ, mua căn hộ và sau khi mua căn hộ chung cư, bất động sản;
  • Xử lý giao dịch mua bán căn hộ trực tuyến (Online) mua qua Đại lý và mua trực tiếp từ Chủ đầu tư (Offline);
  • Hỗ trợ khách hàng, các đại lý tác nghiệp đặt mua căn hộ Online trên Sàn;
  • Giảm thiểu thời gian cho khách hàng, đại lý khi đặt mua căn hộ Online;
  • Hệ thống hỗ trợ quản lý tình trạng căn hộ (đã bán, chưa bán, đã đặt cọc,…);
  • Theo dõi, quản lý tiến độ thanh toán của từng căn hộ, của cả dự án;
  • Giảm thiểu thời gian cho cán bộ quản lý dự án bất động sản;
  • Giúp lãnh đạo đơn vị bao quát nắm tình hình, theo dõi giao dịch mua bán bất động sản của đơn vị.

Xem thông tin chi tiết: https://files.acrobat.com/a/preview/b9411e31-c8f0-4fe7-8f05-5d7e2a7ee513