Tư vấn đầu tư bất động sản lưu trú & nghỉ dưỡng

Dịch vụ quản lý của chúng tôi đã được thiết kế cho nhiều loại hình bất động sản (nhà hàng, khách sạn, chung cư, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại ...). Tùy thuộc vào loại hình khách hàng của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, cung cấp các giải pháp tư vấn và quản lý thích hợp dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế.

Trong quá trình hoạt động, ATV cũng đã hỗ trợ các nhà quản lý đào tạo chuyên nghiệp tại chỗ cho nhân viên làm việc trong các tòa nhà, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp (từ không gian cho nhân viên), đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.